Galeria 2/18

Święto Szkoły. Pasowanie na ucznia.


    Święto Szkoły. Pasowanie na ucznia. W środę, 19 września świętowali pierwszoklasiści. Zostali oni pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie. Pięknie i ciepło powitali ich uczniowie z klasy II i życzyli młodszym koleżankom i kolegom samych sukcesów. Pierwszaki także zadebiutowały na scenie i dały popis swoich umiejętności. Aktu pasowania dokonali wspólnie wójt gminy Słupno – pan Marcin Zawadka oraz dyrektor szkoły – pani Jolanta Borowska. Nasz gość wręczył upominki wszystkim pierwszoklasistom. W uroczystości wzięły udział również panie – radna Małgorzata Sawicka oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Agnieszka Biernat. Najmłodsi uczniowie otrzymali także prezenty ufundowane przez naszą radę rodziców. 
   Po części oficjalnej były zabawy ruchowe na boisku szkolnym oraz wspólne grillowanie. Tym akcentem pożegnaliśmy lato.