Poradnik dla Rodziców

PORADNIK DLA RODZICÓW 
Rok szkolny 2019/2020

Pani Justyna Kryjak

Dyżury pedagoga szkolnego

Poniedziałek - 10.45 - 11.30
Wtorek - 9.50 - 10.35;  11.50 - 13.30
Środa - 9.50 - 10.35;  12.45 - 15.00
Szkodliwe treści w Internecie .
Nie akceptuję,  reaguję.

Pobierz Plik:

(szkodliwetreciwinternecie-nieakceptujreaguj.pdf)

Witamy na naszej stronie
Sharenting i wizerunek dziecka w sieci.

Pobierz Plik:

(sharentingiwizerunekdzieckawsieci.pdf)

Stres - poradnik dla rodziców małych dzieci.

Pobierz Plik:

(stres-poradnikdlarodzicwmaychdzieci.pdf)

Pomyśl zanim wrzucisz 
wizerunek dziecka do sieci.

Pobierz Plik:

(pomylzanimwrzucisz-wizerunekdzieckawsieci.pdf)

Sexting i nagie zdjęcia - ryzykowne zachowania online.

Pobierz Plik:

(sextinginagiezdjecia-twojedzieckoiryzykownezachowaniaonline.pdf)

Ostrożnie dziecko. 
Jak chronić dziecko przed urazami?

Pobierz Plik:

(ostroniedziecko-jakchronidzieckoprzedurazami.pdf)

Pomyśl zanim kupusz dziecku ...

Pobierz Plik:

(pomylzanimkupiszdziecku....pdf)

Jak chronić dziecko przed wykorzystaniem seksualnym

Pobierz Plik:

(jakchronidzieckoprzedwykorzystaniemseksualnym-poradnikdlarodzicw.pdf)

List do babci i dziadka

Pobierz Plik:

(listdobabciidziadka.pdf)

Fake newsy - w skrócie

Pobierz Plik:

(fakenewsy-wskrcie.pdf)

FOMO i nadużywanie nowych technologii.

Pobierz Plik:

(fomoinaduywanienowychtechnilogii.pdf)

Dorośnijmy razem - jak cieszyć się 
udanym rodzicielstwem?

Pobierz Plik:

(dorosnijmyrazem-jakcieszycsiudanymrodzicielstwem.pdf)

Fake news - czym jest?

Pobierz Plik:

(fakenews-czymjest.pdf)

Chroń dziecko w sieci

Pobierz Plik:

(chrodzieckowsieci.pdf)

Cyberprzemoc - włącz blokadę na nękanie

Pobierz Plik:

(cyberprzemoc-wczbkokadnankanie.pdf)

Bezpieczne media

Pobierz Plik:

(bezpiecznemedia-poradnikdlarodzicw.pdf)

Być babcią być dziadkiem

Pobierz Plik:

(bybabcibydziadkiem.pdf)

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Pobierz Plik:

(bezpieczestwodzieciimodzieyonline.pdf)

Bezpieczna więź - fundamet na całe życie.

Pobierz Plik:

(bezpiecznawi-fundamentnacaeycie.pdf)