Wolontariat

                                         WOLONTARIAT           

                      „ Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”       (Jan Paweł II). 
                         
                         Nasz certyfikat
                        Pola Nadziei 2018/20109
                        Wolontariat - archiwum

                     WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE

                       Słowa Jana Pawła II oddają w pełni sens i ideę wolontariatu, czyli bezpłatnej i dobrowolnej pracy na rzecz innych. Od wielu lat angażujemy się w różnorodne akcje o charakterze dobroczynnym. Były to zarówno przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Do najważniejszych z nich należą: 
 • Góra Grosza, 
 • Zapal znicz- ocal od zapomnienia, 
 • Pola Nadziei, 
 • Nakrętka na wagę zdrowia, 
 • Szlachetna Paczka, 
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Pomóż i Ty, 
 • Opieka na zwierzętami, zbiórka żywności dla zwierząt ze schronisk. 
        W tym roku szkolnym będziemy również podejmować różne działania w ramach wolontariatu. Wytypowaliśmy dwie osoby do rady wolontariatu: Anię Jabłońską z kl IV i Martynę Stasiak z kl V. Rada wolontariatu pod kierunkiem pani Ewy Popowskiej ściśle współpracuje z samorządem uczniowskim, naszą gromadą zuchową i harcerską koordynując wszelkie działania wolontariatu w szkole.

Czy warto pomagać? 

        26 lutego gościliśmy w naszej szkole panią Bogumiłę Chylińską, koordynatora wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom (chętnym do pomocy na rzecz innych), czym jest wolontariat i zachęta do współpracy szkoły z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie. W krótkiej prezentacji uczniowie zobaczyli, na czym polega praca wolontariusza i jak można aktywnie, z korzyścią dla siebie i innych wykorzystać swój wolny czas.