Młodzież zapobiega pożarom

Młodzież zapobiega pożarom

21 stycznia 2020 roku

     20 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie dh. Zbigniew Dziecinny - Komendant Gminnego Związku OSP, dh Krzysztof Rygiel - Sekretarz Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP, pani Agnieszka Ruclak - Wicewójt Gminy Słupno oraz nauczyciele z poszczególnych szkół. Uczestnikami konkursu było 20 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Słupno, którzy prezentowali swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa. Każdy otrzymał upominek od sponsorów oraz dyplom za udział w konkursie. Natomiast dwaj uczniowie, którzy uzyskali I miejsce będą uczestniczyli w marcu w ogólnopolskim etapie turnieju wiedzy pożarniczej. Nagrody wręczała uczestnikom Pani Iwona Sierocka - Wicestarosta Powiatu Płockiego oraz przedstawiciele firm sponsorujących nagrody.