Nowy punkt szczepień

Zapraszamy do nowego punktu szczepień

                    Szczegóły

Konkurs plastyczny UG Słupno

GMINNE MIKOŁAJKI

Witamy na naszej stronie.

Szczepimy się

Rekomendacje dla rodziców

Procedury

bezpieczeństwa pracy 2021/2022

Aktualne 

zasady i ograniczenia

Dobry start. Trwa nabór wniosków.

Chroń 
siebie i innych

Realizujemy projekt Kreatywnie i interaktywnie

             Szczegóły
Inspektorem ochrony danych 
 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 
 jest Pani Ewa Foryszewska - Jarzyńska, z którą mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail 
iod.jednostki@slupno.eu
Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Borowska

Sekretarz szkoły: Edyta Kusińska
tel/fax: (024) 261 29 22
e-mail: sekretariat@spliszyno.pl


GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00 

Szkolny psycholog - pani Sylwia Kwiatkowska zaprasza w środy w godzinach 10.00 - 13.00. 

Kontakt tylko telefoniczny 507 432 489
 lub e-mail: s-kwiatkowska@wp.pl.
Organ prowadzący:

Gmina Słupno
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno


Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
z delegaturą w Płocku


Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Ziemi Mazowieckiej
w Liszynie
09-408 Płock
ul. Wawrzyńca Sikory 19