Spotkania z profilaktykami

Spotkania z profilaktykami

12 i 16 listopada 2020r.
        Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie.  W tym roku realizujemy Projekt Profilaktyczny ph. Przeciwdziałam, interweniuję i reaguję, który w całości fiansowany jest ze środków w/w komisji.
         W  ramach zaplanowanych działań w listopadzie odbyły się 
2 spotkania o charakterze profilaktycznym. Pierwsze z nich ph. Narkotyki - mity, a rzeczywistość, które przeznaczone było dla rady pedagogicznej, odbyło się 12 listopada. Drugie spotkanie z profilaktykami nt. Twoje dziecko online zorganiaowane zostało dla rodziców naszych uczniów. Odbyło się ono 16 listopada. Oba poprowadziła pani profilaktyk z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią były to spotkania online.