Europejski Dzień Języków 2019

Europejski Dzień Języków 2019

26 września 2019 roku
Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września z inicjatywy Rady Europy i przy współpracy Komisji Europejskiej. Inicjatorzy promują wielojęzyczność na terenie całej Europy między 
innymi dla osiągnięcia większego wzajemnego porozumienia
pomiędzy poszczególnymi kulturami.
      Nasi nauczyciele, odpowiadając na wezwanie również zorganizowali w tym dniu ciekawe zadania dla uczniów na różnych poziomach edukacji, by mogli oni zaprezentować i pogłębiać nabyte już umiejętności.