Rada pedagogiczna

                Rada pedagogiczna

                mgr Jolanta Borowska - dyrektor szkoły

                          Edukacja wczesnoszkolna - klasy I - III
                1. mgr Grażyna Maciejewska wychowawczyni klasy I, edukacja wczesnoszkolna, plastyka klasy IV- VII,                                 koło Młody Odkrywca.
                2. mgr Małgorzata Karpińska  - wychowawczyni klasy II, edukacja wczesnoszkolna. geografia,                                              przyroda, wychowanie do życia w rodzinie.
                3. mgr Aleksandra Koszewska wychowawczyni klasy III, edukacja wczesnoszkolna, 
              
                         Klasy IV - VIII
                1. mgr Małgorzata Różańska - wychowawczyni klasy IV, język polski, kółko teatralne, zajęcia                                                   wyrównawcze. 
                2. mgr Elżbieta Dziub - wychowawczyni klasy V, język angielski, biologia, kółko językowe. 
                3. mgr Ewelina Grzelak - wychowawczyni klasy VIIa, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie,                                     zajęcia rewalidacyjne.
                4. mgr Joanna Zielińska - wychowawczyni klasy VIIb, chemia, matematyka, zajęcia                                                                     wyrównawcze, zajęcia wspierające z matematyki. 
                5. mgr Ewa Popowska - wychowawczyni klasy VIII, religia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno -                                                     kompensacyjne.
                6. mgr Eliza Golatowska - język angielski, logopedia, gromada zuchowa.
                7. mgr Marcin Góral -  wychowanie fizyczne,  capoeira, SKS.
                8. mgr Malwina Adamska - język niemiecki, świetlica.      
                9. mgr Anna Pesta - wychowanie fizyczne, kółko taneczne, gimnastyka korekcyjna.
               10. mgr Hanna Zuba - fizyka.
               11. mgr Dariusz Orłowski - muzyka, informatyka, zajęcia świetlicowe, zespół wokalny.
               12. mgr Tomasz Siekierski - technika, edukacja dla bezpieczeństwa.
               13. mgr Beata Słomińska - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający.
               14. mgr Agnieszka Gajewska - nauczyciel wspomagający.
               15. mgr Sylwia Kwiatkowska - psycholog