Nadanie szkole sztandaru

Nadanie szkole sztandaru