Konkursy

Konkursy 2020/2021


Mój kościół parafialny - Konkurs plastyczny

Nagrody

       Spośród wszystkich szkół biorących udział w konkursie 
w kategorii klas I-II praca Antka Zuchory zajęła II miejsce. Wydział Katechetyczny przekazał dyplom i upominek dla zwycięzcy. Dyplom za udział w konkursie otrzymał również Gracjan z klasy III. 

 Gratulujemy!

Wyniki konkursu

    W konkursie p.h. "Mój kościół parafialny, organizowanym przez Wydział Katechetyczny w Płocku " wzięło udział 11 dzieci. Wszystkie rysunki były piękne i wymagały dużego zaangażowania ze strony uczniów. Jury mogło wytypować tylko dwie prace do dalszego etapu konkursu. 
     Są to prace: 
* Antoniego Zuchory z klasy I 
* Gracjana Kokoszkiewicza z klasy III.  
      Zapraszamy dzieci z klas I – IV do udziału w konkursie organizowanym przez Wydział Katechetyczny w Płocku. Temat konkursu: „Mój kościół parafialny”. Konkurs będzie obywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa będzie obejmowała klasy I – II, druga – klasy III – IV. 
 Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie kościoła parafialnego. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A3. 
     Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, SAMODZIELNOŚĆ,  estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.
 Po wykonaniu pracy plastycznej uczniowie wykonują jej zdjęcie, które przekazują do komisji szkolnych, a te przesyłają dwie wybrane prace (zdjęcia) drogą mailową do Wydziału Katechetycznego (do 12.04) Termin dostarczenia prac do szkoły - 1 kwietnia 2021 roku. 
      Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, w którym powinny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji. 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem 
Używki niszczą życie

         Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału 
w Profilaktycznym Konkursie Plastycznym 
pod hasłem Używki niszczą życie.


Pobierz Plik:

(regulaminmidzyszkolnegokonkursuprofilaktycznego._1605617666.pdf)