Rada rodziców

 Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej 
im. Ziemi Mazowieckiej 
w Liszynie

 Rok szkolny  2021/2022         W środę, 29 września 2021 r. podczas zebrania delegatów klasowych Rad Rodziców została wybrana Rada Rodziców na r. sz. 2021/2022 w składzie: 
                *   p. Joanna Miaśkiewicz - Świrska - przewodnicząca, 
                *   p. Adrianna Idźkowska - z-ca przewodniczącej 
                *   p. Monika Wawrzyńczak - skarbnik 
                
        Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2021/2022 dobrowolne składki,  które można wpłacać jednorazowo lub w ratach: 
* 50 zł - jedno dziecko
* 40 zł - drugie dziecko
* 20 zł - trzecie dziecko. 

         Zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców: 17 9042 0003 0000 2248 2000 0010 Bank Spółdzielczy Mazowsze, podając imię i nazwisko dziecka/dzieci. Można też wpłacić w sekretariacie szkoły.