Pamiętamy i pomagamy.

Pamiętamy i pomagamy.

Pamiętamy 
i pomagamy.

     Pomagamy naszym rówieśnikom. Od czerwca zbieraliśmy dla nich przybory szkolne. Dzięki hojności naszych uczniów i ich rodziców mogliśmy wybrać się do Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku, by przekazać zgromadzone dary. 
     Kochani, dziękujemy Wam i Waszym bliskim za okazane serce.