Na basenie

Na basenie

28 lutego 2020 roku

Umiem pływać 

      Gmina Słupno po raz kolejny uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie do organizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w ramach programu powszechnej nauki pływania ph. Umiem pływać. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania i są to zajęcia bezpłatne. Odbywają się w piątki na Pływalni Podolanka w Płocku. Dzieci zdobywają nowe umiejętności pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. 
 Główne cele programu: 
 • aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych,
 • nabycie podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.
      Zajęcia zakończą się małym sprawdzianem, który pozwoli ocenić poziom opanowania podstawowych umiejętności pływackich.