Świetlica

 ŚWIETLICA  SZKOLNA 
2021/2022

     
Zapraszamy

Poniedziałek - 
 Wtorek -
Środa - 
Czwartek -
Piątek -

Opiekunowie - Pan Dariusz Orłowski i Pani Malwina Adamska                                            
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie miło i pożyteczne spędzają czas po lekcjach. 
Tutaj mają czas na zabawy zgodne z ich zainteresowaniami, Korzystają z licznych gier i zabaw stolikowych oraz odrabiają prace domowe. Najbardziej jednak lubianą formą zajęć świetlicowych są zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku szkolnym oraz zajęcia plastyczno - techniczne.