Gratulacje dla Małgosi i Bartka

Gratulacje dla Małgosi i Bartka

     W tym roku Wójt Gminy Słupno – pan Marcin Zawadka ponownie uhonorował szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i przyznał im stypendia. Każdy z nich musiał wykazać się średnią ocen na świadectwie – co najmniej 5.0 oraz innymi osiągnięciami, np. wyniki uzyskane w konkursach. Wśród nagrodzonych znalazło się 96 uczniów. Najlepsi otrzymają kwotę w wysokości 150 zł, która jest wypłacana dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. 
45 uczniom – Wójt Gminy Słupno osobiście wręczył dzisiaj listy gratulacyjne. 
W gronie zaproszonych i nagrodzonych znaleźli się także uczniowie z naszej szkoły. Są to: 
• Bartosz Wojtalewicz - średnia z egzaminu 95,67%
• Małgorzata Babecka - średnia z egzaminu 94,33%.
   Znaleźli się oni także w Czwórce Absolwentów szkół podstawowych z gminy Słupno nagrodzonych przez pana wójta – Marcina Zawadkę za bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz wzorowe zachowanie. Nagrodami były tutaj karty podarunkowe o wartości - 500 zł. 
Bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty uzyskali także:
* Gabriel Dąbrówka - średnia 91%
* Kirył Zaiko - średnia 90%.

 Brawa dla naszych absolwentów. Życzymy Wam dalszych sukcesów.