Hymn szkoły

 Hymn szkoły

                                                       Hymn szkoły

Na prawym brzegu Wisły, 
W Liszynie, piękny gmach. 
Tu co dzień przychodzimy
Pod szkoły wspólny dach.

Ta szkoła nosi imię
Ziemi Mazowieckiej. 
W niej każdy z nas jest dumnym,
Mazowszańskim dzieckiem.

                                                                                                                 Refren
                                                                                                                     Szkoło, Ty nam dajesz
                   Bezcenny wiedzy skarb. 
              Na dalszą drogę życia
                      Tu właśnie jest nasz start.

Tu uczymy się, jak 
Polakiem być
I jak bawić się radośnie
I jak pięknie, mądrze żyć.

Tu nasza ojcowizna,
Tu nasz rodzinny dom - 
Do szkoły jak do mamy 
Biegniemy z wszystkich stron.

                                                                                                                   Refren
                                                                                                                        Szkoło, Ty nam dajesz...

Słowa: Anna Kühn- Cichocka 
Muzyka: Dariusz Orłowski

Pobierz Plik:

(hymn-liniamel.mp3)