Uzależnienia - jak się przed nimi bronić.

Uzależnienia - jak się przed nimi bronić.

Uzależnienia - jak się przed nimi bronić.
  Uczniowie brali udział w zajęciach profilaktycznych - Uzależnienia - jak się przed nimi bronić. Konwersatoria zostały przeprowadzone przez panią pedagog szkolną. Uczniowie klas I-III brali udział w zajęciach stacjonarnych, uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach online. W czasie warsztatów wyszukiwali słowa związane z życiem wolnym od uzależnień – gra na wordwall.com. Poznali sfery życia, które mają wpływ na samopoczucie i podatność na uzależnienia. Samodzielnie wykonali postać ucznia wolnego od uzależnień oraz określili najważniejsze cechy, zachowania itp. które pozwolą mu uniknąć uzależnień. Wspólnie zastanawiali się, czy w ich ocenie, są zagrożeni jakimś uzależnieniem.