Warsztaty językowe

Warsztaty językowe

28 lutego 2020 roku

Warsztaty językowe 
dla klas V - VIII  

         W piątek 28 lutego 2020 roku odbyły się warsztaty językowe dla klas V – VIII. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, żeby rozbroić bombę. Całość była mocno oparta o korzystanie z TIK, QR kodów, aplikacji, wyszukiwanie informacji w Internecie. Najszybciej bombę rozbroiła klasa Vb.