Dzień Bezpiecznego Komputera

Dzień Bezpiecznego Komputera

12 października 2019 roku
12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Komputera. W Polsce jest on już od 2004 roku. Przedsięwzięcie to ma na celu informowanie uczniów o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. 
       Z tej okazji w całym kraju odbywają się liczne akcje informacyjne i edukacyjne. Popularyzują one wiedzę na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. W związku z tym w naszej szkole nauczyciele informatyki przeprowadzili na swoich lekcjach zajęcia poświęcone wyżej wymienionym zagadnieniom. Wszyscy uczniowie na lekcjach informatyki lub zajęciach wychowawczych podpisali Kontrakt o bezpiecznym korzystaniu z komputera i Internetu, który wisi teraz na szkolnej gazetce.