Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

6 lutego 2020 roku

Spotkanie z policjantem 
i ratownikiem WOPR

      W naszej placówce wiele uwagi poświęcamy sprawom zdrowia i bezpieczeństwa naszych uczniów. Współpraca z policją oraz z WOPR to stałe punkty w grafiku podejmowanych działań. 6 lutego gościliśmy pana dzielnicowego oraz pana ratownika. Obaj mówili o bezpieczeństwie uczniów podczas ferii zimowych. Filmy, które zaprezentowali wspanaiale ilustrowały skutki nieprzemyślanych działań oraz wskazywały, jakie czynności powinno się podjąć, udzielając pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.