Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski
Dla Ciebie, Ojczyzno.

 KONKURS RECYTATORSKI
     Dla Ciebie Ojczyzno…. – to myśl przewodnia Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli, którego druga edycja odbyła się 29 maja 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogozinie.
     Celem Konkursu – według organizatora – było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży polskiej poezji patriotycznej, 
kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią, tradycją i wartościami, wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci oraz prezentacja umiejętności uczniów. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę: dobór i rozumienie tekstu, pomysłowość interpretacji, poprawność i ekspresję wypowiedzi, dykcję, a także ogólny wyraz artystyczny, przyznała naszym uczennicom z klasy drugiej – w kategorii klas młodszych – dwie Złote Liry dla Antoniny Niewinowskiej oraz Leny Przybylskiej (obie przygotowane do recytacji przez wychowawcę p. Dorotę Morawską) oraz dwie Brązowe Liry dla uczennic Zofii Niewinowskiej i Olgi Śliwińskiej (obie przygotowane przez p. Małgorzatę Różańską). Uczennicom oraz ich nauczycielkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.