Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

28 listopada 2019 roku

      Realizjąc zadania w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie 28 listopada zorganizowaliśmy warsztaty profilaktyczne dla uczniów wszystkich klas. Poprowadziła je specjalistka – profilaktyk z Centrum Rozwoju Edukacji w Krakowie. Ich realizacja możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z którą nasza szkoła współpracuje od wielu lat.
     Tematyka spotkań: 
 Klasy I – III 
 Życie w sieci – uzależnienie od Internetu i portali społecznościowych (2 godziny lekcyjne)
 Klasy V- VIII 
 Profilaktyka uzależnień od telefonu komórkowego, Internetu, portali społecznościowych i substancji psychoaktywnych (podział na 2 grupy, po 2 godziny lekcyjne)