Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła / Zdalna Szkoła +

ZDALNA SZKOŁA


       Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

        Kwota: 59 999,94 zł  
26 szt – Laptop EccoPc Notebook 15 
Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie – 15 szt 
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – 6 szt 
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – 5 szt 

Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła +


ZDALNA SZKOŁA +

    Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

      Kwota: 44 999,90 zł 
22 szt – Lenovo IdeaPad S145-15 N5000 
Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie – 10 szt 
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – 6 szt 
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – 6 szt 

Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła +