Nasz certyfikat

Nasz certyfikat

Konkurs Szkolny Klub Wolontariatu 

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą Szkolny Klub Wolontariatu. To już VIII edycja. 
   W okresie od listopada do kwietnia podejmowaliśmy różne działania przewidziane regulaminem konkursu: 
• obchodziliśmy Dzień Wolontariusza 
• braliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 
• zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczyliśmy na potrzeby hospicjum, w związku z akcją Pola Nadziei, 
• przeprowadzane były pogadanki na temat wolontariatu, altruizmu i empatii ( przez psychologa, przedstawicielkę Caritas i GOPS), 

• zachęcaliśmy uczniów do pomocy koleżeńskiej podczas przerw i zajęć świetlicowych 
• zorganizowaliśmy konkurs na przygotowanie opowiadania, wiersza na temat „Pomaganie jest fajne”. 

Sprawozdania z podejmowanych przez nas zadań zostały wysłane do organizatora konkursu - Studium Prawa Europejskiego, dzięki temu uzyskaliśmy certyfikat Szkolny Klub Wolontariatu.