Spotkanie z policjantami

Spotkanie z policjantami

2 października 2020 r.

Międzynarodowy 
Dzień Bez Przemocy

     2 października Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy „...by nieużywanie przemocy miało jakąkolwiek wartość, musi być zastosowane w konfrontacji z wrogiem” Klasy I-VIII miały okazję uczestniczyć w warsztatach pt. "Stop przemocy". Dzieci szukały odpowiedzi na pytania: Skąd się bierze przemoc? Jak sobie radzić ze swoją złością? Każdy stworzył swoją listę osób, które można prosić o pomoc.
  2 października 2020 roku, tj. w piątek, odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami policji P. Krzysztofem Moczybrodą oraz P. Tomaszem Brudzyńskim zorganizowane z tej okazji.