Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 w roku szkolnym 2021/2022

• 7 stycznia 2022 r. (piątek po święcie Trzech Króli) 
• 2 maja 2022 r. (poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3 maja) 
• 24 – 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla klas I – VII) 
• 27 maja 2022 r. – (piątek po egzaminie ósmoklasisty) 
• 1 czerwca 2022 r. – (zabawy integracyjne z okazji Dnia Dziecka) 
• 17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele