Nasze działania

Nasze działania


Zajęcia socjoterapeutyczne

       Uczestnicy zajęć socjoterapeutycznych uczą się przez własne doświadczanie i wyciąganie subiektywnych wniosków z przeżywanych sytuacji autonomicznych. Techniki,  jakie są stosowane podczas naszych spotkań, to: 
* praca w kręgu i „rundki” - jako sposób dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami; 
* „burza mózgów” pozwalająca zaktywizować grupę i wyzwolić jej potencjał twórczy; 
* psychodrama umożliwiająca odgrywanie scenek, których tematem były rzeczywiste problemy nurtujące członków grupy; 
* zabawa, która pozwoliła uwolnić się od codziennych problemów życiowych, surowych wymogów stawianych przez otoczenie;
* gry psychologiczne, służące realizacji określonych celów rozwojowych, edukacyjnych i korekcyjnych.

Prowadząca - Justyna Kryjak

Młodzieżowe Koło Anglofilów

           W trakcie zajęć Młodzieżowego Koła Anglofilów utrwalamy swoją wiedzę, nabywamy nowe umiejętności oraz wykorzystujemy technologie informacyjno-komunikacyjne, aby zgłębiać język i kulturę krajów anglojęzycznych.

Prowadząca - Elżbieta Dziub.

„Zabawa 
z językiem niemieckim".

        Na zajęcia "Zabawa z językiem niemieckim" uczęszczają uczniowie klasy III, którzy bardzo chętnie i aktywnie  nich uczestniczą. Uczą się języka niemieckiego poprzez zabawę, śpiewanie piosenek oraz różne gry i zabawy językowe.  Potrafią już przedstawić się w języku niemieckim, zaśpiewać piosenkę na przywitanie, policzyć do 12. Umieją także wymienić swoje ulubione zabawki, kolory, owoce, warzywa, dni tygodnia oraz części ciała. 
         Uczniowie klasy III uwielbiają interaktywne ćwiczenia i gry językowe oraz piosenki w języku niemieckim.

Prowadząca - Malwina Adamska

 Kreatywna przygoda 
z językiem niemieckim.

      Uczniowie poprzez zabawę poznają język niemiecki oraz  tradycję i kulturę Niemiec. Ucząc się podstawowych zwrotów i wyrażeń, rozwijają umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym np. potrafią przedstawić się w tym języku, opowiedzieć o swoim planie lekcji, ulubionych przedmiotach w szkole, powiedzieć, co jedzą na śniadanie oraz zamówić jedzenie w restauracji. Z pomocą technologii informatycznej uczniowie tworzą również kreatywne projekty, które pomagają im w nauce i zapamiętywaniu nowego słownictwa.

Prowadząca - Malwina Adamska

     W ramach projektu dzieci wykonywały samodzielnie własne zielniki, wykonywały doświadczenia chemiczne mające na celu określenie odczynu roztworów. Samodzielnie szukały odpowiednich roślinek, a następnie wyszukiwały informacje dostępne na stronach www. Uczniowie samodzielnie przygotowywali roztwory z ogólnodostępnych produktów spożywczych np. sól, cukier, cytryna, pomidory, banany a później obserwowały zmiany barw z zależności od odczynu swoich roztworów. 

Prowadząca - Joanna Zielińska

W Centrum Nauki Kopernik

3 marca 2020 roku

Wycieczka

We wtorek 3 marca uczniowie z klas VI - VIII pojechali do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Była to wycieczka w ramach projektu "Kreatywnie-Interaktywnie."

Ferie - kreatywnie i interaktywnie

Luty 2020 roku

Ferie spędzone 
kreatywnie i interaktywnie

       W pierwszym tygodniu ferii, w szkole w Liszynie odbywały się zajęcia dla uczniów realizowane w ramach projektu Kreatywnie i interaktywnie. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przez trzy kolejne dni dzieci uczestniczyły w zajęciach z kreatywności i innowacyjności. Wszystkim dzieciom zapewniono opiekę oraz ciepły posiłek.