Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Nowy rok szkolny 2021/2022 

      Dziś zainaugurowaliśmy Nowy Rok Szkolny 2021/2022.
 Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią uroczystość podzielona została na dwie części. O godzinie 8.30 klasy I - III  powitały nowy rok szkolny. Najpierw spotkanie na sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor powitała wszystkich serdecznie. W swoim wystąpieniu nawiązała także do wydarzeń sprzed 82 lat, czyli II wojny światowej. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć bohaterów z tamtych lat. Naszym gościem, w tej części uroczystości był radny Gminy Słupno - pan Jarosław Śliwiński.
      Po części oficjalnej najmłodsi uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach.
      Podobnie przebiegała uroczystość dla klas starszych, która rozpoczęła się o godzinie 9.30. W uroczystości wziął udział także wójt Gminy Słupno pan Marcin Zawadka. Nasz gość wręczył  stypendia najlepszym uczniom z klas IV - VIII (zdjęcie z lewej). Są one wypłacane 2 razy w roku szkolnym - w styczniu oraz we wrześniu, w kwocie 150 zł.
Gratulujemy! Życzymy dlaszych sukcesów.